Shree Mahakaleshwar  
  Temple
       History  
       Temple  
       Daily Schedule  
       Purohit  
       Trustees  
       Main Poojaris  
       Eulogies  
    Dharmashala Details  
     Bhasma Aarti Rules  
       Puja/Abhishek  
Special Dates  
Festivals  
 
  Accomodation  
  Hotels and Rest Houses in Ujjain
 Shreeji Lodge 2561335
2560077
 Bombaywalas Dharmashala,
 Ramghat Road.
2554015
 Madhuri Hall, Teenbatti Chowk,
 Madhav Club Road
2514675  Meda Kshatriya Samaj
 Swarnakar Dharmshala,
 Dhaba Road
2559943
 Mahakaal Dharmshala
 Pravachan Hall, Harsiddhi
2551714  Mewada Kalal Hehya Kshatriya
 Samaj Malavi 21, Narayanpura
2557838
 Panch Oswal Badesaath
 Dharmshala, Nayapura
2557838  Parasram Puriya Dharmshala,
 Kotwali Road
2554363
 Patidar Kadva Kulmi Samaj
 Dharmshala, Kushalpura
2561137  Parinaya Mangal Parisar Ankpat
 Marg Nikas
2550459
 Meena Samaj Dharmshala,
 Kajipur
2558612  Rajput Dharmashala, Anantpet

2552327

 Sankhyaraje Dharmshala
 Station Road
2552327  Shreeram Dharmshala, Station
 Road
2552385
 Shree Dashanima Panchayati
 Dharmshala, Ksheersagar
2557586  Sreeram Mandir Dharmshala,
 24 Kambha Marg
2551396
 Scindhi Sakkar Panchayat
 Dharmshala, Bhagasipura
2553073  Shree Sainath Dharmshala
 Magalik Bhavan, Rajendranagar
2513832
 Faganiya Mangalik Bhavan,
 Amarsinhamarg
2514803  Gokul Hall, Opp. Control
 Room
2559963
 Yadav Dharmshala,
 Mahakaal Ground
2552511  Vidhyanagar Community
 Hall, Vidhyanagar
2515719