Shree Mahakaleshwar  
  Temple
       History  
       Temple  
       Daily Schedule  
       Purohit  
       Trustees  
       Main Poojaris  
       Eulogies  
    Dharmashala Details  
     Bhasma Aarti Rules  
       Puja/Abhishek  
Special Dates  
Festivals  
 
  Shree Mahakaleshwar Main Pujaris List  

Sr. No.

  Name of Nemnukdar Pt.

1

  Pt. AnandShankar Vyas

2

  Pt. Satyanarayan Vyas

3

  Pt. Radheshyam Shastri

4

  Pt. Shankarlal Vyas

Sr. No.

  Name of Devasya Pujari

1

  Shree Dilip Shree Suresh Sharma

2

  Shree Ghanashyam Shree Ramachandra

3

  Shree Shrikrishna Shree vallabh

4

  Shree Amar Shree Dinesh Sharma

5

  Shree Vijav Shree Premnarayani

6

  Shree Tejanarayan Shree Kannhailal

7

  Shree Vijayashankar Shree Premnarayan Sharma

8

  Shree Chandramohan Shree Fundilal

9

  Shree Ganeshnarayan Shree Mahadev

10

  Shree Rajesh Sharma Shree Suryanarayan Sharma

11

  Shree Sanjay Sharma Shree Ganeshnarayan Sharma

12

  Shree Ajaykumar Shree Sheshnarayan Sharma

13

  Shree Shantikumar Malviya Shree Kailash Narayan

14

  Shree Kailashnarayan Shree Shivnarayan

15

  Shree Dinesh Shree Sadashiv

16

  Shree Kamal Sharma Shree Laxminarayan