Shree Mahakaleshwar  
  Temple
       History  
       Temple  
       Daily Schedule  
       Purohit  
       Trustees  
       Main Poojaris  
       Eulogies  
    Dharmashala Details  
     Bhasma Aarti Rules  
       Puja/Abhishek  
Special Dates  
Festivals  
 
  Shree Mahakaleshwar Working Purohits List  

 Sr. No.

  Name of Purohit

1

  Shree Shradchandra Ganu

2

  Shree Pandit Vinod Vyas

3

  Shree Radheshyam Manishankar Shatri

4

  Shree Kaushal Premnarayan Vyas

5

  Shree Chandrashekar Kanhailal Sharma

6

  Shree Subhash Sharma

7

  Shree Balakrishna Chintamana Joshi

8

  Shree Ajay Sharma

9

  Shree Suryanarayan Shivanarayana Joshi

10

  Shree Prakashchandra Satyanarayan Sharma

11

  Shree Vijay Upadhyay

12

  Shree Lokendra Vyas

13

  Shree Ashok Chandrashekar Sharma

14

  Shree Ravi Pandit

15

  Shree Deepak Bhat

16

  Shree Manishankar Chintaman

17

  Shree Ganeshnarayan Govardhanlal

18

  Shree Surendra Chaturvedi

19

  Shree Gopal Laxman Vyas

20

  Shree Deepak Sharma

21

  Shree Gopal Sharmal

22

  Shree Vishwas Karadhkar